Hírek

Egyéni vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve 2010

Ez a könyv összefoglalóan tartalmazza mindazt, amit az új szabályok szerinti egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről tudni kell.

Szerző: Dr.Szabó Tibor ügyvéd adószakértő, az Önadózó újság főszerkesztője
Formátum: hagyományos nyomdai előállítású könyv
Terjedelem: 280 oldal
Kiadó: Adónet.hu Zrt.
Megjelent: 2010 január 20-án.
Ára: 4.900,-Ft  + 740,-Ft szállítási költség összesen: 5.640,-Ft.

Megrendelés: info@kezikonyvek.hu


2010 január 1-től hatályos az egyéni vállalkozókról szóló új törvény. Hogyan érinti ez a már működő egyéni vállalkozókat? Érdemes-e az új törvény szerinti egyéni cégben folytatni a tevékenységet? Mi is ez az egyéni cég? Tevékenységi szabályok a vállalkozásban. Egyéni vállalkozók, egyéni cégek és tagjaik adó- és járulékfizetési szabályai 2010-ben. Modellezzük az egyéni vállalkozás egyéni cég alapítás miatti megszűnését és az adófizetési kötelezettség alakulását.  Szóval, hogyan tovább egyéni vállalkozók? Ezen kérdésekre ad választ az Egyéni vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve 2010 című kiadvány, amely tartalmazza az egyes tevékenységekre vonatkozó szabályokat, az alapvető vállalkozási,  munkaügyi és jogi tudnivalókat.

A kiadvány ára  4.900,-Ft,  + 740,-Ft szállítási költség.

Rendelés: info@kezikonyvek.hu

Kérjük, megrendelésén jelölje meg számlázási és szállítási címét, továbbá hogy átutalással fizet, vagy csekket kér.

Szállítás: A megrendelés alapján e-mailben díjbekérőt küldünk, amelyen kérjük az ellenérték átutalását a kiadó Adónet.hu Zrt. 11709002-29903043 számú bankszámlájára. A számlát az ellenérték bankszámlánkra érkezésének napjával mint teljesítési nappal kiállítjuk. A könyvet a megjelenést követően  a megadott címre feladjuk, a teljesített számlát mellékeljük, amely a fentiek szerint pénzügyi teljesítést már nem igényel.  A könyv csak a kiadó forgalmazásában vásárolható meg, kereskedelmi forgalomban nem kapható.

Önadózó Ügyfélszolgálat - ahova kérdésével érszrevételével, panaszával fordulhat: 1085 Budapest, József körút 53 I/8. e-mail info@onadozo.hu telefon: 06/1/2675010 - levélcím:  1450 Budapest, Pf: 132. A kiadvány itt személyesen is megvásárolható (postaköltség nélkül).

Szerző:

Dr.Szabó Tibor ügyvéd adószakértő, az Önadózó - az adózók lapja (www.onadozo.hu) főszerkesztője.

A szerző eddig megjelent könyvei:

-Vagyongyarapodás és adóellenőrzés - hogyan bizonyítsuk be vagyonunk adózott forrását? (www.vagyongyarapodas.hu)

-Egyéni vállalkozók kézikönyve (2009)

-A könyvelői felelősség kézikönyve (2009)

Tartalomjegyzék

I. BEVEZETÉS
II. A MÁR MŰKÖDŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
1. A már működő egyéni vállalkozók lehetőségei
2. A már bejegyzett egyéni cégek teendői
III. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ – ALAPÍTÁS, MŰKÖDÉS AZ ÚJ SZABÁLYOK SZERINT
1. Alapítás
2. Ügyfélkapu, bejelentési űrlap
3. Ki nem lehet egyéni vállalkozó?
4. Tevékenységi körök meghatározása
5. Székhely, telephely, fióktelephely
6. Adóbejelentkezés
7. Adózási módok választása a bejelentkezés során
8. Áfa adózási mód választása
9. Szja adózási mód választása 
10. Bankszámla-nyitási kötelezettség
11. A vállalkozói igazolvány
12. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása
13. Az egyéni vállalkozó működése
14. Eladható-e az egyéni vállalkozás?
15. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása az örökös által
16. A szünetelés
17. Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnése
18. Az egyéni vállalkozói tevékenység könyvelése
18.1. Alapvető bizonylati szabályok
18.2. Könyvelési alapelvek
18.3. Naplófőkönyv vezetése
18.4. Pénztárkönyv vezetése
18.5. Részletező nyilvántartások
18.6. Hogyan válasszunk könyvelőt?
19. Az egyéni vállalkozó adózása
19.1. Alapvető adókötelezettségek és adózási ismeretek
19.2. Személyi jövedelemadó
19.3. Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
19.4. Cégautó adó
19.5. Általános forgalmi adó (Áfa)
19.6. Helyi iparűzési adó kötelezettség
19.7. Vállalkozások kommunális adója
19.8. Az adózás rendje
20. Az egyéni vállalkozó járulékfizetése
IV. AZ EGYÉNI CÉG - ALAPÍTÁS, MŰKÖDÉS AZ ÚJ SZABÁLYOK SZERINT
1. Mi is az egyéni cég?
2. Egyéni cég alapítása
3. Az alapító okirat
4. A cégnév
5. Székhely, telephely, fióktelep
6. Az alapító – az egyéni cég tagjának jogállása
7. Az egyéni cég tevékenységi körei
8. Az egyéni cég jegyzett tőkéje
9. Egyéni cég – korlátlan és korlátolt felelősséggel
10. Ügyvezetés az egyéni cégben
11. Az egyéni cégben meglevő vagyoni betét és átruházása
12. Eljárás a tag halála esetén
13. Az egyéni cég átalakulása
14. Az egyéni cég megszűnése
15. Az egyéni cég adózása
15.1. Mit jelent a társasági adó alatt adózni?
15.2. Egyéni cég EVA szerinti adózása
15.3.  Egyéni cég – áfa
15.4.  Egyéni cég – Szja, és járulékok
15.5.  Egy cég - helyi iparűzési adó
16.  Az egyéni cég tagjának adózása és járulékfizetése
V.        EREDMÉNY-LEVEZETÉS, ADÓSZÁMÍTÁS AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS   EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁS MIATTI MEGSZŰNÉSE ESETÉRE
1. Egyéni vállalkozói megszűnés és adófizetés – egyéni cég alapítása nélkül
2. Egyéni vállalkozói megszűnés és adófizetés – egyéni cég alapítása esetén
3. Vagyonleltár egyéni cég alapításához
VI.  SZÁMLÁZÁS, NYUGTAADÁS ÉS KÉSZPÉNZKEZELÉS A VÁLLALKOZÁSBAN
1. A számlázás a vállalkozás legfontosabb tevékenysége
2. Hogyan számlázzunk?
3. A nyugtaadás szabályai
4. Kinek kötelező a pénztárgép használata?
5. Idegen számlák befogadása
6. Készpénzfizetés és kezelés a vállalkozásban
7. A házipénztár
8. Számla- és nyugtaadás ellenőrzése és elmulasztásának szankciói
9. A fiktív számlákról
VII.   IPARI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
16. Telepengedély- és bejelentés köteles ipari tevékenységek
17. Kereskedelmi tevékenységek végzésének szabályai
18. APEH üzletbezárás feltételei
19. Tisztességtelen piaci magatartások
20. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
21. A vállalkozás fogyasztóvédelmi kötelezettségei
VIII. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELEME A VÁLLALKOZÁSBAN 
1. Az üzleti titok fogalma
2. Versenytilalmi megállapodás
IX. KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA, ADÓSSÁGMENEDZSELÉS A VÁLLALKOZÁSBAN
X. MUNKAJOG – MUNKAVÉDELEM – MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS
1. Munkajogi  alapismeretek
2. Munkavédelmi kötelezettségek a vállalkozásban
3. Foglalkozás-egészségügyi kötelezettségek
4. A munkaügyi ellenőrzés szabályai
XI. MELLÉKLETEK
1. Egyéni vállalkozók, egyéni cégek és tagjaik adó- és járulékfizetési kötelezettségei – 2010
2. Képesítéshez kötött tevékenységek
3. Főbb engedély- és bejelentés köteles tevékenységek
4. Telepengedélyhez és bejelentéshez kötött ipari tevékenységek
5. Engedélyköteles határon átlépő áruk és szolgáltatások köre
6. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló  törvény hatálya alá tartozó tevékenységek

Megrendelés:  info@kezikonyvek.hu

Kérjük adja meg számlázási és szállítási címét. Jelölje meg, hogy átutalással fizet, vagy csekket kér.

Adónet.hu Zrt.

Kiadó

www.adonet.hu

Hirdetés: