Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával jóváhagyod a sütik használatát. Bővebb információ

Bezárás

Adatkezelési Navigátor - Segédlet kis- és középvállalkozások GDPR megfeleléséhez

"Korrekt, megbízható és nem rabló áron!" - mondta egy vásárló kiadványunkról. A GDPR megfeleléshez adunk egy adatvédelmi szabályzatot, belső adatkezelési szabályozással, sok-sok melléklettel, adatfeldolgozási szerződést, adatkezelési nyilvántartást, Adatkezelési tájékoztatót, formanyomtatványokat. És mindehhez egy részletes útmutatót, amelyben pontokba szedve leírjuk, hogyan kell alkalmazni mintáinkat. Leírjuk azt is, hogy vállalkozásának konkrétan milyen feladatokat kell elvégezni - és megmondjuk azt is, hogy hogyan. Ezek alapján önállóan is elvégezheti cége, szervezete GDPR megfeleltetését!
Adatkezelési Navigátor - Segédlet kis- és középvállalkozások GDPR megfeleléséhez Nincs kép
  • Formátum: E-book
  • Kiadó: Adónet.hu Zrt
  • Kiadás éve: 2018
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor ügyvéd
  • Terjedelem: 58 oldal + mellékletek (Word, Excel)
  • Bruttó ár: 25.400 Ft

db

Címkék: Jog

"Korrekt, megbízható és nem rabló áron!" - mondta egy vásárló kiadványunkról. A GDPR megfeleléshez adunk egy adatvédelmi szabályzatot, belső adatkezelési szabályozással, sok-sok melléklettel, adatfeldolgozási szerződést, adatkezelési nyilvántartást, Adatkezelési tájékoztatót, formanyomtatványokat. És mindehhez egy részletes útmutatót, amelyben pontokba szedve leírjuk, hogyan kell alkalmazni mintáinkat. Leírjuk azt is, hogy vállalkozásának konkrétan milyen feladatokat kell elvégezni - és megmondjuk azt is, hogy hogyan. Ezek alapján önállóan is elvégezheti cége, szervezete GDPR megfeleltetését!

Részletek

Tartalomjegyzék
■ ADATKEZELÉSI NAVIGÁTOR
Segédlet kis- és középvállalkozások GDPR megfeleléséhez (PDF)
I. BEVEZETÉS
II. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK AZ EU ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉRŐL (GDPR)
1. Mi az a GDPR?
2. Újdonságok az adatvédelem szabályozásában
3. A Preambulum
4. A Rendelet hatálya
5. Pár lényeges fogalom
6. Alapelvek
7. Az adatkezelés jogalapja
8. Az érintett jogai
9. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
10. Adatfeldolgozás – garancianyújtási kötelezettség mellett végezhető
11. Adatvédelmi incidensek
12. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
13. Adatvédelmi tisztviselő
14. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség
15. Kiszabható bírságok
16. Adatvédelmi ellenőrzések
16/A. GDPR és / vagy Infotörvény - Hogyan alkalmazzuk az adatvédelmi jogszabályokat?
III. JOGSZERŰ ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁSBAN
17. A vállalkozásokat milyen tevékenységeikben érinti a rendelet?
18. A vállalkozás, mint adatfeldolgozó
19. Társasági tagok, ügyvezetők, könyvvizsgálók adatainak kezelése
20. A vállalkozás munkavállalóival kapcsolatos adatkezelés
21. Munkahelyi és bolti kamerás megfigyelés szabályai
22. Adatkezelés a vállalkozás honlapján
23. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
24. A vállalkozás szerződő partnereivel kapcsolatos adatkezelés
25. Ügyviteli, könyvelési, adózási, bérszámfejtési célú adatkezelés
26. Pénzmosás elleni / terrorizmus-finanszirozása megelőzése / korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos adatkezelés
27. Irattározáshoz kapcsolódó adatkezelés
IV. A GDPR MEGFELELÉS KÖVETELMÉNYEI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN
28. A GDPR megfelelés követelményei
29. Adatkezelési teszt a vállalkozásban
V. FORGATÓKÖNYV AZ ADATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉHEZ, ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
30. A GDPR megfelelés konkrét intézkedései

■ LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

■ 1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (Word)
I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

■ 2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Word)
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja
2. A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó igénybevétele esetén
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
10. Adatbiztonsági intézkedések megtétele
11. Adatkezelési incidensek jelentése
III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
12. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
13. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
14. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
15. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
16. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés
17. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
18. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
19. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
20. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés.
21. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
22. A munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
23. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
24. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
25. Tagok, tulajdonosok, ügyvezető adatainak kezelése
V. FEJEZET – ÜGYVITELI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK
26. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
27. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
28. Kifizetői adatkezelés
29. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
VI. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
30. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
31. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
32. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
VII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
33. Adatbiztonsági intézkedések
VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
34. Az adatvédelmi incidens fogalma
35. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
36. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
37. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
X. FEJEZET - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
38. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XI. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI (ADATFELDOLGOZÓI) TEVÉKENYSÉGEK
39. Egyes adatkezelési (adatfeldolgozói) tevékenységek - Függelékek
XII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
40. Intézkedések a szabályzat megismertetése
41. MELLÉKLETEK
1.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum)
2.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum)
3. Melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum)
4. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
5. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum)
42. FÜGGELÉKEK:
Függelék a honlapon végzett adatkezelésről
Függelék a munkahelyi és bolti kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről
Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól
Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről

■ 3. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK (Excel)
Adatkezelő megnevezése
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatfeldolgozói nyilvántartás
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

■ 4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Word)
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
Részletes leírás

Megvásárolható a kézikönyv továbbá a minták felhasználási joga saját célra.

Ezen kiadvány kis- és középvállalkozások számára kíván segítséget nyújtani az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) való megfeleléshez.  Kiadványunkat tevékenységtől ágazattól függetlenül, egyaránt használhatják ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók. 

Kiadványunkban összefoglalóan ismertetjük a GDPR rendelkezéseit, amelynek legfontosabb üzenete a vállalkozások számára, hogy az eddigieknél nagyobb prioritással kell kezelni a személyes adatok védelmét. Áttekintjük a kis és középvállalkozások adatkezeléseit és azok szabályait,  számba vesszük a vállalkozások GDPR megfelelésének feladatait.  

Ennek keretében egy szabályos intézkedési tervet, forgatókönyvet adunk, amely pontokba szedve tartalmazza, hogy a vállalkozásnak milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse. 

Mindehhez szabályzat, szerződés- nyilatkozat, nyilvántartás, tájékoztatás mintákat is adunk, amelyek adaptálásával elvégezhető a vállalkozás adatvédelmi rendszerének kiépítése. 

A  belső szabályozások, tájékoztatások teljeskörűek, így egy az egyben, külön kiegészítés nélkül átvehetők,  de szerkeszthetők, felülírhatók, egyéniesíthetők is. A letölthető dokumentumok formátuma Word és Excel. 

Mintáink alkalmazását egy részletes használati útmutatóval is segítjük. 

Kiadványunkban nem foglalkozunk személyes adatok harmadik országokba továbbításának problémájával. Ezeket a témákat mintáink sem érintik! 

Kiadványunk és mintáink csak saját szervezetre használható fel, harmadik személynek át nem adható.

dr. Szabó Tibor ügyvéd

Kérdése van? Írjon ügyfélszolgálatunknak!  
Szállítási feltételek megismeréséhez kattintson ide!


Ajánljuk figyelmébe: az Önadózó előfizetését!Vissza az előző oldalra