Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával jóváhagyod a sütik használatát. Bővebb információ

Bezárás

Adatvédelmi tisztviselők kézikönyve

Ez egy felhasználói kézikönyv, amely tartalmazza az adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzésének módszereit, eszközeit. Elmagyarázzuk és érthetővé tesszük a GDPR rendelkezéseit, ezzel segítve alkalmazását. Adunk egy vizsgálati programot, és egy ellenőrzési jegyzőkönyv mintát is.
Adatvédelmi tisztviselők kézikönyve Nincs kép
  • Formátum: E-book
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2019
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor ügyvéd
  • Terjedelem: 106 oldal + Mellékletek
  • Bruttó ár: 12.700 Ft

db

Címkék: Jog

Ez egy felhasználói kézikönyv, amely tartalmazza az adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzésének módszereit, eszközeit. Elmagyarázzuk és érthetővé tesszük a GDPR rendelkezéseit, ezzel segítve alkalmazását. Adunk egy vizsgálati programot, és egy ellenőrzési jegyzőkönyv mintát is.

Részletek

Tartalomjegyzék
I. KÉZIKÖNYV:

I. FEJEZET - BEVEZETÉS (8)
II. FEJEZET - AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (9)
1. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése (9)
A kijelölés személyi feltételei (12)
2. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása (13)
3. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai (14)
4. Az adatvédelmi tisztségviselő ellenőrzési feladatának teljesítése (15)
4.1. Az ellenőrzés alapvető eszköze: az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (16)
4.2. Ellenőrzési forgatókönyv (17)
1. A GDPR elvei érvényesülésének vizsgálata (17)
2. A GDPR követelményei teljesítésének vizsgálata (18)
3. Az érintetti jogok biztosításának ellenőrzése (19)
4.3. Az ellenőrzés jegyzőkönyve (19)
III. FEJEZET - BEVEZETÉS A GDPR SZAKÉRTŐI ISMERETÉBE (21)
A GDPR és az Infotörvény viszonya (21)
A GDPR szerkezete (24)
A GDPR lényege és célja (26)
A GDPR tárgyi hatálya (27)
Jogi személyek adatainak kezelése (27)
Papír alapú, nyilvántartásba nem rendezett adatkezelések (28)
Automatizált adatkezelések (29)
IV. FEJEZET - FOGALMAK: SZEMÉLYES ADATOK,
ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS (30)
Mi minősül személyes adatnak? (30)
Személyes adatok különleges kategóriái (30)
Mit jelent az „érintett” fogalma a GDPR-ban? (33)
Mi az adatállomány? (33)
Mit jelent a nyilvántartási rendszer? (33)
Mit jelent az adatkezelés? (34)
Adatkezelés a közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján (37)
Ki minősül adatkezelőnek? (38)
Ki minősül adatfeldolgozónak? (39)
A jogszerű adatkezelés követelménye (40)
Adat – adatkezelési cél – jogalap (40)
V. FEJEZET A GDPR ELVEI (42)
a) A „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve (42)
b) A célhoz kötöttség elve (43)
c) Az adattakarékosság elve (43)
d) A pontosság elve (44)
e) Korlátozott tárolhatóság elve (44)
f) Integritás és bizalmas jelleg elve (44)
g) Az elszámoltathatóság elve (44)
VI. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA (46)
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (46)
A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek (47)
A jogos érdeken alapuló adatkezelés (48)
VII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT JOGAI A GDPR-BAN (50)
1. Az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog (12. cikk) (50)
2. Az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez való jog (12. cikk/2/-/3/) (50)
3. Az érintett hozzáférési joga (15. cikk) (51)
4. A helyesbítéshez való jog (16. cikk) (51)
5. A törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog” (17.
cikk) (51)
6. Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) (51)
7. Az adathordozhatósághoz való jog (20 cikk) (52)
8. A tiltakozáshoz való jog (21. cikk) (52)
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást (22. cikk) (53)
10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
(34. cikk) (53)
11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
(hatósági jogorvoslathoz való jog) (77. cikk) (53)
12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog (78. cikk) (53)
13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (79. cikk) (54)
14. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség (82. cikk) (54)
VIII. FEJEZET - ADATKEZELŐK GDPR MEGFELELÉSI FELADATAI (56)
1. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK (57)
1.1. Az adatkezelő főfeladata (57)
1.2. Beépített és alapértelmezett adatvédelem elvének érvényesítése (57)
1.3. Az adatkezelési tevékenység irányításával kapcsolatos feladatok (64)
1.4. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése (64)
1.5. Együttműködés a felügyeleti hatósággal (67)
1.6. Kötelező adatkezelések felülvizsgálatának kötelezettsége
háromévente (67)
2. AZ ADATKEZELŐK ADATBIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEI (69)
2.1. Intézkedések az adatkezelés biztonságának garantálására (69)
Az adatbiztonság megfelelő szintje (69)
Konkrét technikai és szervezési előírások (71)
2.2. Az adatvédelmi incidens bejelentésének kötelezettsége
a felügyeleti hatóságnak (73)
2.3. Az érintett tájékoztatásának kötelezettsége az adatvédelmi
incidensről (74)
3. ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS
ELŐZETES KONZULTÁCIÓ (77)
4. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (83)
5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ
ADATTOVÁBBÍTÁS MEGFELELTETÉSE – HA VAN (83)
1. Adattovábbítás az Európai Unión belül (83)
2. Adattovábbítás harmadik országba (85)
1. Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján (45. cikk) (87)
2. Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások
(46. cikk) (88)
3. Kötelező erejű vállalati szabályok (47. cikk) (89)
4. Különös helyzetekben biztosított eltérések (49. cikk) (89)
IX. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÁST VÉGZŐ
SZERVEZETEK KÜLÖN GDPR MEGFELELÉSI
KÖTELEZETTSÉGEI (92)
1. Garancianyújtási kötelezettség a GDPR megfelelés végrehajtására (93)
2. Adatfeldolgozási szerződés kötése a GDPR-ban meghatározott
tartalmi elemekkel (93)
3. Titoktartási kötelezettség előírása a foglalkoztatottaknak (93)
4. További adatfeldolgozó (alvállalkozó) igénybevétele
csak feltételekkel történhet (94)
X. FEJEZET - A GDPR BÍRSÁGSZABÁLYAI (96)
XI. FEJEZET - AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK (102)
Az adatvédelmi hatóság feladatai (102)
Az adatvédelmi hatóság hatásköre (103)
Az Infotörvény főbb kiegészítő rendelkezései (104)
A hatóság vizsgálatának főbb szabályai (104)
Adatvédelmi hatósági eljárás (106)

II. MELLÉKLETEK:
1. Vizsgálati program adatvédelmi tisztviselői ellenőrzéshez (Word)
2. Jegyzőkönyv adatvédelmi tisztviselői ellenőrzés megállapításairól (Word)
3. GDPR szövege (Pdf - linkelt tartalomjegyzékkel)
Részletes leírás

Kézikönyvünk az adatvédelmi tisztviselők jogállására és feladatára vonatkozó szabályokat foglalja össze gyakorlati megközelítésben. 

Dolgozzon az adatvédelmi tisztviselő akár a közszférában, akár máshol, két dolgot nagyon kell ismernie: a szervezetet, ahol a tisztséget ellátja és a GDPR rendelkezéseit. Kimondott elvárás is velük szemben az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete (GDPR 37. cikk /5/). E kiadvánnyal ez utóbbi elérésében kívánjuk támogatni az adatvédelmi tisztviselőket.

Csomagunk részeként letölthetők az alábbi dokumentumok:

1. Adatvédelmi tisztviselők kézikönyve -106 oldal (Pdf).
2. A GDPR szövege (Pdf) elektronikusan kezelhető, linkelt tartalomjegyzékkel
3. Vizsgálati program adatvédelmi tisztviselői ellenőrzéshez - szerkeszthető Word formátumban
4. Jegyzőkönyv minta adatvédelmi tisztviselői ellenőrzés megállapításairól - szerkeszthető Word formátumban

Kérdése van? Írjon ügyfélszolgálatunknak!  
Szállítási feltételek megismeréséhez kattintson ide!


Ajánljuk figyelmébe: az Önadózó előfizetését!Vissza az előző oldalra