Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával jóváhagyod a sütik használatát. Bővebb információ

Bezárás

Segédlet civil szervezetek GDPR megfeleléséhez

Csomagunk egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok szerkeszthető adatkezelési dokumentumait tartalmazza az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően. A belső szabályozások, nyilvántartások, tájékoztatások, szerződési kikötések teljes körűek, kész csomagot alkotnak, de szerkeszthetők, felűlírhatók, egyéniesíthetők is. A dokumentumokkal önállóan is elvégezhető a civil szervezet GDPR megfeleltetése. Ehhez egy részteles útmutatót is adunk, amely pontokba szedve tartalmazza az elvégzendő intézkedéseket.
Segédlet civil szervezetek GDPR megfeleléséhez Nincs kép
  • Formátum: E-book
  • Kiadó: Adónet.hu Zrt.
  • Kiadás éve: 2018
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor ügyvéd
  • Terjedelem: 62 oldal + mellékletek
  • Bruttó ár: 25.400 Ft

db

Címkék: Jog

Csomagunk egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok szerkeszthető adatkezelési dokumentumait tartalmazza az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően. A belső szabályozások, nyilvántartások, tájékoztatások, szerződési kikötések teljes körűek, kész csomagot alkotnak, de szerkeszthetők, felűlírhatók, egyéniesíthetők is. A dokumentumokkal önállóan is elvégezhető a civil szervezet GDPR megfeleltetése. Ehhez egy részteles útmutatót is adunk, amely pontokba szedve tartalmazza az elvégzendő intézkedéseket.

Részletek

Tartalomjegyzék
SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK GDPR MEGFELELÉSÉHEZ
1. Mi az a GDPR?
2. Újdonságok az adatvédelem szabályozásában
3. A Preambulum
4. A Rendelet hatálya
5. Pár lényeges fogalom
6. Alapelvek
7. Az adatkezelés jogalapja
8. Az érintett jogai
9. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
10. Adatfeldolgozás – garancianyújtási kötelezettség mellett végezhető
11. Adatvédelmi incidensek
12. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
13. Adatvédelmi tisztviselő
14. Közhasznú szervezeteknél kötelező-e adatvédelmi tisztviselő kijelölése?
15. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség
16. Kiszabható bírságok
17. Adatvédelmi ellenőrzések

III. JOGSZERŰ ADATKEZELÉS CIVIL SZERVETEKBEN

18. A civil szervezeteket milyen tevékenységeikben érinti a rendelet?
19. Az adatfeldolgozás kérdése
20. Tagok, alapítók adatainak kezelés
21. A civil szervezet munkavállalóival kapcsolatos adatkezelési kötelezettségek
22. Közérdekű önkéntes tevékenységet végzők adatainak kezelése
23. Munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai
24. Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés
25. Táborok szervezéséhez, kiránduláshoz kapcsolódó adatkezelés
26. Fénykép, videófelvétel készítéséhez kapcsolódó adatkezelés
27. Tanfolyamok, képzések, szakkörök szervezéshez kapcsolódó adatkezelés
28. Pályázatokhoz kapcsolódó adatkezelés
29. Címlisták, támogatói, adományozói listákkal kapcsolatos adatkezelés
30. Gyermekek adatainak kezelése
31. Adatkezelés a civil szervezet honlapján
32. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
33. A civil szervezet szerződő partnereivel kapcsolatos adatkezelés
34. Könyvelési, adózási, bérszámfejtési célú adatkezelés civil szervezeteknél
35. Irattározáshoz kapcsolódó adatkezelés

IV. CIVIL SZERVEZETEK GDPR MEGFELELÉSI TEENDŐI
36. Konkrét intézkedések

LETÖLTHETŐ, SZERKESZTHETŐ DOKUMENTUMOK:

1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja
2. A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - A CIVIL SZERVEZET MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó igénybevétele esetén
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
10. Adatbiztonsági intézkedések megtétele
11. Adatkezelési incidensek jelentése
III. FEJEZET - CIVIL TEVÉKENYSÉGGEL KAPOCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
12. Tagok, alapítók, tisztségviselők, testületi tagok adatainak kezelés
13. Közérdekű önkéntes tevékenységet végzők adatainak kezelése
14. Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés
15. Táborok szervezéséhez, kiránduláshoz kapcsolódó adatkezelés
16. Fénykép, videófelvétel készítéséhez kapcsolódó adatkezelés
17. Tanfolyamok, képzések, szakkörök szervezéshez kapcsolódó adatkezelés
18. Pályázatokhoz kapcsolódó adatkezelés
19. Címlisták, támogatói, adományozói listákkal kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
20. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
21. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
22. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
23. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
24. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés
25. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
26. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
27. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
28. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés.
29. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
30. A munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
V. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
31. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
32. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
VI. FEJEZET – ÜGYVITELI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK
33. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
34. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
35. Kifizetői adatkezelés
36. Irattári adatkezelés
VII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
37. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
38. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
39. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
VIII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
40. Adatbiztonsági intézkedések
IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
41. Az adatvédelmi incidens fogalma
42. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
43. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
X. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
44. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
XI. FEJEZET - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
45. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XII. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
46. Egyes adatkezelési tevékenységek - Függelékek
XIII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
47. Intézkedések a szabályzat megismertetése
48. MELLÉKLETEK
1.melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP TAGOK, TISZTSÉGVISELŐK, TESTÜLETI TAGOK ADATAI KEZELÉSÉHEZ (Word dokumentum)
2.melléklet TÁJÉKOZTATÁS ÖNKÉNTES RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL (Word dokumentum)
3. Melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐJE RÉSZÉRE (Word dokumentum)
4. melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ TÁBORRA JELENTKEZŐ RÉSZÉRE (Word dokumentum)
5. melléklet HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP FÉNYKÉP ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ (Word dokumentum)
6. melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐJE RÉSZÉRE (Word dokumentum)
7. melléklet HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP PÁLYÁZATI CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ (Word dokumentum)
8. melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP TÁMOGATÓI, ADOMÁNYOZÓ MEGKERESÉS KÜLDÉSÉHEZ (Word dokumentum)
9. melléklet TÁJÉKOZTATÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE A MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL ÉS A SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK MUNKAVISZONYBÓL EREDŐ KORLÁTOZÁSÁRÓL (Word dokumentum)
10. melléklet TÁJÉKOZTATÓ munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról (Word dokumentum)
11. melléklet ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS CIVIL SZERVEZET ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKBEN (Word dokumentum)
12. melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ (Word dokumentum)
13. melléklet MUNKASZERZŐDÉSI KIKÖTÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (I-V. RÉSZ) ÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL(Word dokumentum)
49. FÜGGELÉKEK:
■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről
■ Függelék a munkahelyi és bolti kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről
■ Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól

3. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatfeldolgozói nyilvántartás
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
Részletes leírás

Egyesületeknek, alapítványoknak, nonprofit gazdasági társaságoknak is vannak teendői az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) való megfelelés terén.

Kiadványunkban adunk egy ismertetőt a GDPR rendelkezéseiről, áttekintjük a civil szervezetek egyes adatkezeléseit és szabályait, számba vesszük a civil szervezetek GDPR megfelelésének feladatait.

Ennek keretében egy szabályos intézkedési tervet, forgatókönyvet adunk, amely pontokba szedve tartalmazza, hogy a civil szervezetnek milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse.

Mindehhez szabályzat, szerződés- nyilatkozat, nyilvántartás, tájékoztatás mintákat is adunk, amelyek adaptálásával elvégezhető a civil szervezet adatvédelmi rendszerének kiépítése.

Mintáink szövegén az saját szervezetre való adaptálás során változtathat, szükséges is, hogy ezeket saját szervezetére vonatkoztatva felülvizsgálja.

Kiadványunk és mintáink csak saját szervezetre használható fel, harmadik személynek át nem adható. 

Kérdése van? Írjon ügyfélszolgálatunknak!  
Szállítási feltételek megismeréséhez kattintson ide!


Ajánljuk figyelmébe: az Önadózó előfizetését!Vissza az előző oldalra