Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával jóváhagyod a sütik használatát. Bővebb információ

Bezárás

Segédlet háziorvosok és egészségügyi vállalkozások GDPR megfeleléséhez

Hogyan érinti a háziorvosok, egészségügyi vállalkozások adatkezelését az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR)? Milyen intézkedéseket kell tenni? Legújabb kiadványunkat kifejezetten háziorvosok, egészségügyi vállalkozások speciális tevékenységére szabva készítettük el, amely nagy segítséget jelent az ilyen tevékenységet végzőknek. Komplex szabályozást ad az egészségügyi adatkezelési tevékenységre, tartalmaz a betegek részére nyújtandó, az új szabályoknak megfelelő egészségügyi adatkezelési tájékoztatót, szabályzat és szerződés mintákat. Összefoglalja az orvos adatkezelési tájékoztatási kötelezettségeit.
Segédlet háziorvosok és egészségügyi vállalkozások GDPR megfeleléséhez Nincs kép
  • Formátum: E-book
  • Kiadó: Adónet.hu Zrt.
  • Kiadás éve: 2018
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor ügyvéd
  • Terjedelem: 43 oldal + mellékletek
  • Bruttó ár: 25.400 Ft

db

Címkék: Jog

Hogyan érinti a háziorvosok, egészségügyi vállalkozások adatkezelését az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR)? Milyen intézkedéseket kell tenni? Legújabb kiadványunkat kifejezetten háziorvosok, egészségügyi vállalkozások speciális tevékenységére szabva készítettük el, amely nagy segítséget jelent az ilyen tevékenységet végzőknek. Komplex szabályozást ad az egészségügyi adatkezelési tevékenységre, tartalmaz a betegek részére nyújtandó, az új szabályoknak megfelelő egészségügyi adatkezelési tájékoztatót, szabályzat és szerződés mintákat. Összefoglalja az orvos adatkezelési tájékoztatási kötelezettségeit.

Részletek

Tartalomjegyzék
A. SEGÉDLET HÁZIORVOSOK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOK GDPR MEGFELELÉSÉHEZ
TARTALOMJEGYZÉK
I. BEVEZETÉS
1. Az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
2. Mit és hogyan kell alkalmazni?
II. ADATKEZELÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
3. Az adatkezelési hozzájárulás törvényi vélelme
4. Tiltakozási jog a gyógykezelési célú adatkezelésben
5. Az orvos adatkezelési tájékoztatási kötelezettsége
III. EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOK GDPR MEGFELELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
6. Egészségügyi vállalkozások a GDPR hatálya alatt
6.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog
6.2. Az érintett hozzájárulása
6.3. Adatfeldolgozókra vonatkozó kötelezettségek - egészségügyi vállalkozások
6.4. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
6.5. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása és bejelentése
6.6. Adatvédelmi tisztviselő kijelölése
6.7. Adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció
IV. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK A GDPR-RÓL
7. Ismerkedjünk meg a GDPR-ral
8. A vállalkozásokat milyen tevékenységekben érinti a rendelet?
9. Az adatvédelmi bírság kérdése
10. Mikor lesz adatvédelmi ellenőrzés?
V. ADATKEZELÉSI ÉS GDPR MEGFELELÉSI INTÉZKEDÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKBAN
11. Általános megfelelési intézkedések
12. Útmutató az egészségügyi vállalkozás adatvédelmi rendszerének kiépítéséhez

B. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (Word)
I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
IV. RÉSZ: EGÉSZSÉGÜGYI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
VI. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

C. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Word)
TARTALOMJEGYZÉK
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja
2. A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó igénybevétele esetén
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
10. Adatbiztonsági intézkedések megtétele
11. Adatkezelési incidensek jelentése
III. FEJEZET - AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK ÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK KEZELÉSE
12. Az egészségügyi adatok és személyazonosító adatok egészségügyi szolgáltató általi kezelésének szabályai
IV. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
13. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
14. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
15. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
16. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
17. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés
18. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
V. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
19. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
20. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
21. Tagok, tulajdonosok, részvényesek, testületi tagok adatainak kezelése
VI. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
22. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
23. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
24. Kifizetői adatkezelés
25. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
VII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
26. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
VIII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
27. Adatbiztonsági intézkedések
IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
28. Az adatvédelmi incidens fogalma
29. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
30. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
X. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
31. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
XI. FEJEZET - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
32. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XII. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
33. Egyes adatkezelési tevékenységek - Függelékek

XIII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34. Intézkedések a szabályzat megismertetése
35. MELLÉKLETEK
1.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum)
2.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum)
3. Melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum)
4. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
5. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum)
36. FÜGGELÉKEK:
■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről
■ Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól

D. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK (Excel)
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatfeldolgozói nyiilvántartás
Adatvédelmi incidenesek nyilvántartása

E. EGÉSZSÉGÜGYI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
TARTALOMJEGYZÉK
I. FEJEZET - BEVEZETÉS
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
2. Tájékoztatás az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokról
3. Fogalom-meghatározások
II. FEJEZETÁJÉKOZTATÁS BETEGJOGOKRÓL ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜKRŐL
4. Tájékoztatás betegjogokról
5. A beteg jogainak érvényesítése (Eü.tv. 28.§)
6. A beteg panaszainak kivizsgálása (Eü. tv. 29.§)
7. Tájékoztatási kötelezettség betegjogi képviselőről
III. FEJEZET – ADATKEZELÉSI CÉLOK
8. Az adatkezelés célja (Eü.adatv. tv. 4.§)
IV. FEJEZET - A GYÓGYKEZELÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI
9. Az egészségügyi adatok felvétele (Eü. adatv. tv. 9.§)
10. Az adatkezelés jogalapja – hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Eü.adatv. tv. 12.§)
11. Az adatkezelés jogalapja – kötelező adatkezelés (Eü.adatv. tv. 13.§)
12. Az orvosi titok megtartásának kötelezettsége (Eü. adatv. tv. 7-8.§)
13. Tájékoztatáshoz való jog a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről (Eü. adatv. tv. 7.§ (3)-(7)).
14. A háziorvos és a kezelést végző orvos lekérdezési joga (Eü.adatv. tv. 11.§)
15. Tájékoztatás adatfeldolgozásról és adattovábbításról (Eü.adatv.tv. 10.§)
16. A Kötelező adattovábbítás esetei:
17. Statisztikai célú adatkezelés
18. Jelenlét a gyógykezelés során
19. Vénnyel kapcsolatos adatkezelés
20. Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása az egészségügyi szolgáltatónál (Eü.adatv.tv. 28- 32/A.§)
21. Hibás egészségügyi adat javítása
22. Az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje (Eü.adatv.tv. 30.§)
V. FEJEZET - AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR (EESZT) (Eü.adatv.tv. 35/A-35/M.§)
23. Tájékoztatás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térről (EESZT)
24. Tájékoztatás az Önrendelkezési nyilvántartásról (Eü. adatv. tv. 35/H.§)
25. Tájékoztatás az egészségügyi profilról (Eü.adatv.tv. 35/J.§)
VI. FEJEZET – ADATBIZTONSÁG
26. Adatbiztonsági intézkedések
VII. FEJEZET - FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI JOGAIRÓL
27. Az érintett általános adatvédelmi rendelet szerinti jogai
28. Érintetti jogok részletesen

F. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
Részletes leírás

A GDPR előírásaiból általánosságban – de konkrétan az egészségügyi vállalkozásokra  is érvényesen – a következő intézkedések következnek: 
 
Három mondatban:
 
1. A vállalkozás készítsen egy leltárt a ténylegesen végzett adatkezelési tevékenységekről,ezzel kontrollálható az adatkezelés jogszerűsége, tisztázhatók a jogalapok és a célok.
 
2. A vállalkozás tegye mega szükséges és megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket a személyes adatok biztonsága érdekében, Hogy az adatok el ne vesszenek, meg ne semmisüljenek, ne károsodjanak,  és hogyilletéktelen kezekbe ne kerüljenek. 
 
3.  A vállalkozás igazolhatóan adja meg a szükséges jogi tájékoztatásokat az érintettek számára, és biztosítsa adatkezelési jogaik gyakorlását. 
 
+ 1. mondat: Kifejezetten egészségügyi vállalkozásokra  vonatkozik, hogy készüljenek fel arra, hogy az egészségügyi adatkezelésről megfelelően tájékoztassák a betegeket, hozzátartozókat, törvényes képviselőket. Ez nem is annyira GDPR-ból eredő – inkább az egészségügyi adatvédelmi törvényből fakadó kötelezettség, amelyre a GDPR csak ráerősít.
 
Segédletünk mellékleteként letölthető, szerkeszthető dokumetumok felhasználásával önállóan is elvégezhető az egészségügyi vállalkozás GDPR megfeleltetése, és kiépíthető adatvédelmi rendszere.

Kérdése van? Írjon ügyfélszolgálatunknak!  
Szállítási feltételek megismeréséhez kattintson ide!


Ajánljuk figyelmébe: az Önadózó előfizetését!Vissza az előző oldalra