Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ, melyek a bejelentkezés, kosár funkciók használatához szükségszerűek. Ezen sütik vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Reklámkampányaink során hirdetéseink méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.
További adatvédelmi információk Adatkezelési tájékoztatónkban.

Reklámkampányaink során hirdetéseink (Facebook, Google, egyéb) méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

 • Speciális ajánlataink könyvelőknek
 • Ajánlataink ügyvédeknek
 • Webáruházi értékesítés jogi megfeleltetése
 • Naprakész segítség őstermelőknek
 • Ingyenes kiadványok
 • GDPR kiadványok
 • Önadózó újság

Az ügyvédi adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Az ügyvédi adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Ismertetjük a GDPR szabályait, alkalmazását az ügyvédi tevékenységben, bemutatjuk a GDPR megfelelési kötelezettségeket. Összefoglaljuk az ügyvédi iroda adatbiztonsági követelményeit. Számba vesszük az ügyvédi irodákat fenyegető – potenciális – adatvédelmi incidenseket. A GDPR ügyvédi alkalmazását kiadványunk mellékleteként letölthető iratmintákkal is segítjük:

 • Formátum: e-könyv
 • Kiadó: Adónet.hu
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: dr. Szabó Tibor
 • Terjedelem: 73 oldal + iratminták

Online elérhető ingyenes tartalom.
Az alábbi hivatkozások használatával letöltheti a terméket!

Letölthető dokumentumok

Részletes leírás

Kiadványunkban bemutatjuk az ügyvédi tevékenység adatkezelési szabályait: 

 • Elsőként tisztázzuk, hogy mit jelent az adatkezelés az ügyvédi tevékenységben. Egyáltalán miről beszélünk, amikor a GDPR-t az ügyvédi tevékenységben kell alkalmazni? 
 • Mi a viszonya a GDPR-nak az Ügyvédi törvényhez és a magyar Infotörvényhez? Hogyan kell ezeket együttesen alkalmazni?
 • Bemutatjuk az ügyvédi titok és a GDPR közötti összefüggéseket, feloldjuk a közöttük levő ellentéteket. 
 • Kitérünk arra is, hogy az igazságszolgáltatási szervekre – nyomozó hatóságokra, bíróságokra milyen adatkezelési szabályok vonatkoznak. 
 • Tisztázzuk, hogy az egyébként is konfliktusos jogi képviselet során milyen adatkezelési jogaik vannak - és milyenek nincsenek - harmadik személyeknek, különösen ellenérdekű feleknek, tanúknak. A jogi képviselet egyébként is konfliktusos tevékenység, ennek kapcsán megválaszoljuk a kérdést, hogy az ellenérdekű fél az adatkezelés jogszerűségét vitatva (vissza)támadhatja-e az ügyvédet? 
 • Bemutatjuk, hogy az ügyvédi megbízás teljesítése során hogyan kell alkalmazni a GDPR elveit, hogy abban, hogyan érvényesülnek az érintettek jogai, melyek a jogszerű ügyvédi adatkezelés kritériumai. 
 • Bemutatjuk az ügyvédek GDPR-megfelelési kötelezettségeit. 
 • Összefoglaljuk az ügyvédi iroda adatbiztonsági követelményeit. Számba vesszük az ügyvédi irodákat fenyegető – potenciális – adatvédelmi incidenseket.

 A GDPR ügyvédi alkalmazását kiadványunk mellékleteként letölthető alábbi iratmintákkal is segítjük:

 • Ügyvédi megbízás adatkezelési kikötései (Word)
 • Adatkezelési tájékoztató az ügyvédi adatkezelésről és az érintett személy jogairól (Word)
 • Adatvédelmi nyilvántartások (Excel)
  • (Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása,
  • Adatfeldolgozási tevékenységek nyilvántartása,
  • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása)
Tartalomjegyzék
1. FEJEZET – BEVEZETÉS 7

2. FEJEZET – JOGSZABÁLYOK: GDPR – ÜGYVÉDI TÖRVÉNY – INFOTÖRVÉNY 9
2.1. A GDPR 9
2.2. A GDPR és az Infotörvény viszonya 10
2.3. A GDPR és az Ügyvédi törvény viszonya 12
2.4. Kamarai vélemény 13

3. FEJEZET – ADATKEZELÉS AZ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGBEN 15
1. Ügyvédi adatkezelések
2. Munkáltatói adatkezelések 19
3. Adatkezelések szerződő félként, szolgáltatások igénybe vevőjeként 20
4. Ügyvédi honlap és hírlevél 20
5. Kötelező adatkezelések 20

4. FEJEZET – GDPR-ALAPISMERETEK ÜGYVÉDEKNEK 22
4.1. A GDPR lényege és célja 22
4.2. A GDPR tárgyi hatálya 23
4.3. Igazságszolgáltatási szervek adatkezelése 24
4.4. Mi minősül személyes adatnak? 25
4.4.1. A személyes adat fogalma 25
4.4.2. Személyes adatok különleges kategóriái 25
4.5. Mit jelent az „érintett” fogalma a GDPR-ban? 27
4.6. Mi az adatállomány? 28
4.7. Mit jelent a nyilvántartási rendszer? 28
4.8. Mit jelent az adatkezelés? 28
4.9. Ki minősül adatkezelőnek? 31
4.10. Ki minősül adatfeldolgozónak? 32
4.11. A GDPR elvei 33
4.11.1. A „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve 33
4.11.2. A célhoz kötöttség elve 34
4.11.3. Az adattakarékosság elve 35
4.11.4. A pontosság elve 36
4.11.5. Korlátozott tárolhatóság elve 36
4.11.6. Integritás és bizalmas jelleg elve 38
4.11.7. Az elszámoltathatóság elve 39
4.12. Az adatkezelés jogalapja 39
4.12.1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 40
4.12.2. A szerződés teljesítése jogalap 41
4.12.3. A jogi kötelezettség teljesítése jogalap 41
4.12.4. A jogos érdeken alapuló adatkezelés 42
4.13. Az érintett jogai a GDPR-ban 44
4.13.1. Az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog
(12. 13. 14. cikk) 45
4.13.2. Az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez való jog
(12. cikk/2/-/3/) 46
4.13.3. Az érintett hozzáférési joga (15. cikk) 46
4.13.4. A helyesbítéshez való jog (16. cikk) 47
4.13.5. A törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog” (17. cikk) 47
4.13.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) 48
4.13.7. Az adathordozhatósághoz való jog (20 cikk) 49
4.13.8. A tiltakozáshoz való jog (21. cikk) 49
4.13.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve
a profilalkotást (22. cikk) 50
4.13.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
(34. cikk) 50
4.13.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (77. cikk) 50
4.13.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (78. cikk) 51
4.13.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (79. cikk) 51
4.13.14. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség (82. cikk) 51
4.14. Adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok 52
4.15. A GDPR adatbiztonságra vonatkozó szabályai 54
4.16. Adatvédelmi incidensek 57
4.17. A GDPR bírságszabályai 59
4.18. Adatvédelmi ellenőrzések 63

5. FEJEZET – ÜGYVÉDEK, ÜGYVÉDI IRODÁK GDPR-MEGFELELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 64
1. Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó tájékoztatás 65
2. Adatkezelési tájékoztató készítése 65
3. Számítógépek, e-mail fiókok felülvizsgálata 65
4. Munkaszerződések kiegészítése 65
5. Az ügyvéd / ügyvédi iroda adózása, könyvelése, bérszámfejtése 65
6. Az ügyvédi iroda IT szolgáltatójával kapcsolatos feladatok 66
7. Az ügyvédi iroda vagyonvédelmi szolgáltatója 66
8. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése
az ügyvédi irodában 66
9. Az adatbiztonság garantálása 67

6. FEJEZET – ADATBIZTONSÁG AZ ÜGYVÉDI IRODÁBAN 68
1. Fizikai vagyonvédelmi intézkedések 63
2. Informatikai biztonsági intézkedések 64
3. A munkavégzés információbiztonsági követelményei 65

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
1. ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS ADATKEZELÉSI KIKÖTÉSEI
2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI ADATKEZELÉSRŐL
ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
3. ÜGYVÉDI IRODA ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSAI

Vissza az előző oldalra