Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ, melyek a bejelentkezés, kosár funkciók használatához szükségszerűek. Ezen sütik vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Reklámkampányaink során hirdetéseink méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.
További adatvédelmi információk Adatkezelési tájékoztatónkban.

Reklámkampányaink során hirdetéseink (Facebook, Google, egyéb) méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

 • Speciális ajánlataink könyvelőknek
 • Ajánlataink ügyvédeknek
 • Webáruházi értékesítés jogi megfeleltetése
 • Naprakész segítség őstermelőknek
 • Ingyenes kiadványok
 • GDPR kiadványok
 • Önadózó újság

Áruk és digitális tartalmak értékesítésének jogi megfeleltetése

Áruk és digitális tartalmak értékesítésének jogi megfeleltetése

Kiadványunk arról szól, hogy a kiskereskedelemben milyen jogi feltételekkel és kellékekkek értékesíthető bármilyen áru, fogyasztási cikk, vagy digitális tartalom és digitális szolgáltatás. Az erre vonatkozó 2022. január 1-től hatályos kormányrendeletnek minden hagyományos kereskedelmi üzlet és minden webáruház köteles megfelelni, fogyasztóvédelmi bírság terhével. Kiadványunk a 373-as rendelet alkalmazói kézikönyve, mert bemutatjuk és értelmezzük az alkalmazandó rendeleti szabályokat. Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is, E kiadványunk mellé ajánljuk a Webáruházi értékesítés jogi megfeleltetése című kiadványunkat, amely az értékesítés platformájára, a webáruházra vonatkozó jogi követelmények teljesítéséhez ad segítséget!

 • Formátum: Hibid: Könyv + e-könyv (pdf)
 • Kiadó: Adónet.hu
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: dr. Szabó Tibor
 • Terjedelem: 249 oldal

Bruttó ár: 9 900 Ft
Postaköltség: 995 Ft

db  

Részletes leírás

Kiadványunkban a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet teljes körű és részletes magyarázatát - kommentárját tartalmazza.

E rendeletet minden minden kereskedelmi vállalkozásnak kötelező jelleggel be kell építenie az értékesítése folyamatába.

Kiadványunk nélkülözhetetlen az uniós irányelveket a hazai jogba átültető ezen rendelet megértéshez és alkalmazásához. 

A kiadvány mellékletében összefoglaljuk a rendelet adaptálásának kereskedői feladatait, csekklistákat adunk a kereskedői kötelezettségek teljesítéséhez is. 

Tartalomjegyzék
BEVEZETÉS 13
I. RÉSZ – A POLGÁRI TÖRVÉNY TERMÉK-MEGFELELÉSI SZABÁLYAI 23
1. A PTK. TELJESÍTÉSI SZABÁLYAI 23
1.1. A Ptk. általános teljesítési szabálya 26
1.2. A szerződések teljesítésének szabályai
a Ptk.-ban 27
1.2.1. A teljesítés minőségi követelményei a Ptk.-ban 30
1.2.2. Dokumentáció átadási kötelezettség 32
1.2.3. A szolgáltatás megvizsgálásának kötelezettsége a Ptk.-ban 32
2. HIBÁS TELJESÍTÉS A PTK.-BAN 33
2.1. A hibás teljesítésre vonatkozó jogszabályok 35
2.2. A hibás teljesítésre vonatkozó szerződési kikötések korlátai 35
2.3. A hibás teljesítés fogalma a Ptk.-ban 35
2.4. Hibás teljesítési vélelem a Ptk.-ban 39
2.5. A hibás teljesítés jogkövetkezményei 40
3. A KELLÉKSZAVATOSSÁG SZABÁLYAI A PTK.-BAN 42
3.1. Kellékszavatossági jogok rendszere a Ptk.-ban 46
3.2. A kijavítás igénylésének joga és szabályai 49
3.3. A kicseréléshez való jog és szabályai 50
3.4. Az árleszállításhoz való jog és szabályai 52
3.5. A szerződéstől való elállás joga
és szabályai 54
3.6. Költségviselés a kellékszavatossági kötelezettségek teljesítése során 56
3.7. A karbantartási kötelezettség vevő általi elmulasztásának következményei 57
3.8. A vevő hibaközlési kötelezettsége 58
3.9. A kellékszavatossági igények elévülése
a Ptk.-ban 59
3.10. Határidők a kellékszavatossági jogok érvényesítésében 64
3.11. Vevői kötelezettségek a szavatossági jogok érvényesítése során 65
4. A TERMÉKSZAVATOSSÁG SZABÁLYAI A PTK.-BAN 67
5. A JÓTÁLLÁS SZABÁLYAI A PTK.-BAN 70
5.1. A jótállási kötelezettség fogalma 71
5.2. A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai 73
5.2.1. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya 73
5.2.2. Eltérő szerződési kikötések érvényessége 74
5.2.3. A kötelező jótállás időtartamára vonatkozó szabályok 74
5.2.4. A jótállási jegyre vonatkozó szabályok 75
5.2.5. Az elektronikus jótállási jegyre vonatkozó szabályok 76
5.2.6. A jótállásból eredő jogok érvényesítése 77
5.2.7. Kijavításra vonatkozó szabályok kötelező jótállás esetén 78
5.2.8. Eljárás ha első alkalommal kiderül, hogy a fogyasztási cikk nem javítható 79
5.2.9. Eljárás ismételt meghibásodás esetén 80
5.2.10. Eljárás 30 napon túli javítás esetén 80
5.2.11. Kicserélésre vonatkozó szabályok kötelező jótállás esetén 81
5.2.12. Kötelező jótállás alá tartozó fogyasztási cikkek köre 82
6. KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN 86
6.1. A következménykárok érvényesítése 87
6.2. Termékkárok érvényesítése 88
II. RÉSZ – A 373/2021. (VI. 30.) KORM. RENDELET MAGYARÁZATA 90
7. A RENDELET ALKALMAZÁSI KÖRE (1-3.§) 94
7.1. A Rendelet személyi és tárgyi hatálya 94
7.2. Mire nem vonatkozik a Rendelet? 96
7.3. A Rendelet időbeli hatálya 96
7.4. A Rendelet kötelező jellege 97
8. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK (4.§) 98
8.1. Az áru fogalma 100
8.2. Digitális elemeket tartalmazó áru fogalma 101
8.3. A digitális szolgáltatás fogalma 107
8.4. A digitális tartalom fogalma 108
8.5. A digitális termék fogalma 108
9. A TELJESÍTÉS SZERZŐDÉSSZERŰSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI – VALAMENNYI TERMÉKTÍPUSRA (5.§) 109
9.1. Megfelelés a szerződésszerűség általános követelményeinek (5.§/1/) 109
9.2. Megfelelés a szerződési leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, a funkcionalitás, kompatibilitás, interoperabilitás követelménynek (5.§(2) a) 114
9.2.1. Megfelelés a szerződési leírásnak (5.§(2) a) 116
9.2.2. Megfelelés a szerződött mennyiségnek
(5.§(2) a) 117
9.2.3. Megfelelés a szerződés szerinti minőségnek (5.§(2) a) 117
9.2.4. Megfelelés a szerződésben meghatározott funkcionalítás követelményének (5.§(2) a) 117
9.2.5. Megfelelés a szerződésben meghatározott kompatibiltás követelményének (5.§(2) a) 120
9.2.6. Megfelelés a szerződésben meghatározott interoperabilitás követelményének (5.§(2) a) 123
9.2.7. Megfelelés a szerződés szerinti egyéb jellemzőknek (5.§/2/ a) 124
9.3. A fogyasztó által meghatározott célra való alkalmasság követelménye (5.§/2/ b) 124
9.4. A szerződésben meghatározott tartozékok, használati útmutatók, üzembe helyezés, telepítési utasítás, ügyfélszolgálati támogatás követelménye (5.§/2/ c) 126
9.4.1. A szerződésben meghatározott tartozékok biztosítása (5.§/2/ c) 127
9.4.2. A szerződésben meghatározott használati útmutató biztosítása (5.§/2/ c) 128
9.4.3. Ügyfélszolgálati támogatás biztosítása
(5.§/2/ c) 130
9.5. A szerződésben meghatározott frissítések biztosításának követelménye (5.§/2/ d) 131
9.6. Megfelelés az azonos típusú termékekre, szolgáltatásokre vonatkozó jogszabály, műszaki szabvány, magatartási kódex előírásának
(5.§/3/ a) 133
9.7. Megfelelés az azonos típusú termékek, szolgáltatások esetén szokásos, a fogyasztó által észszerűen elvárható jellemzőknek (5.§ /3/ b) 136
9.7.1. Megfelelés az elvárható funkcionalitás követelményének (5.§ /3/ b) 139
9.7.2. Megfelelés az elvárható kompatibilitás követelményének (5.§ /3/ b) 140
9.7.3. Megfelelés az elvárható hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság követelményének (5.§ /3/ b) 141
9.7.4. Megfelelés a termékről szóló reklámnak (5.§ /3/ b) 141
9.7.5. Megfelelés a termék címkéjének (5.§ /3/ b) 143
9.8. Az elvárható, szokásos tartozékok, útmutatók biztosításának kötelezettsége (5.§ /3/ c) 144
9.9. Megfelelés a csomagolás kötelezettségének (5.§ /3/ c) 145
9.10. Megfelelés a mintának, modellnek, próbaverziónak (5.§ /3/ d) 145
9.11. Mentesülés a reklámnak való megfelelés kötelezettsége alól (5.§ /4/) 146
10. A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ALKALMAZÁSA (6-7.§) 147
10.1. A Rendelet és a Ptk. viszonya (6-7.§) 147
11. ÁRUK ADÁSVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI (8-16.) 148
11.1. A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket tartalmazó áru esetén (8.§) 149
11.1.1. A szükséges frissítések elérhetővé tételének követelménye digitális elemeket tartalmazó árunál (8.§/1/-/2/) 149
11.1.2. Eljárás a fogyasztó frissítés-telepítési mulasztása esetén (8.§/3/) 155
11.1.3. Eltérés lehetősége a rendeleti követelményektől digitális elemet tartalmazó áru értékesítések esetén (8.§/4/) 156
11.2. Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése (9-11.§) 161
11.2.1. Felelősség a szakszerűtlen üzembe helyezésért (9.§ /1/-/2/) 161
11.2.2. A hibás teljesítésért való felelősség időtartama (10.§) 162
11.2.3. Hibás teljesítési vélelem áru adásvétel esetén (11.§) 163
11.3. Kellékszavatossági igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén (12-15.§) 164
11.3.1. A kicserélés, kijavítás vállalkozás általi megtagadásának feltételei (12.§ /1/) 165
11.3.2. Árleszállítás igénylése, szerződés megszüntetése feltételei a fogyasztó részéről áruk esetében (12.§/2/) 166
11.3.3. Az áru kijavításának, kicserélésének szabályai (13.§) 169
11.3.4. Az árleszállítás arányosságára vonatkozó szabály (14.§) 170
11.3.5. A fogyasztó szerződés megszüntetési joga gyakorlásának feltételei áru adásvételnél (15.§) 171
11.4. Jótállási igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén (16.§) 174
11.4.1. Reklámért való felelősség jótállás vállalása esetén (16.§/1/-/3/ 174
11.4.2. A jótállási nyilatkozatra vonatkozó szabályok (16.§/4/-/6/) 176
12. A DIGITÁLIS TARTALOM SZOLGÁLTATÁSÁRA ÉS A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI (17.§-27.§) 177
12.1. A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén (17.§-18.§) 177
12.1.1. A késedelem nélküli teljesítés követelménye (17.§/1/) 177
12.1.2. A legfrissebb verzió szolgáltatásának követelménye (17.§/1/) 179
12.1.3. A teljesítés befejezettségének feltételei digitális tartalom / szolgáltatás esetén (17.§/2/) 179
12.1.4. Digitális tartalom / szolgáltatás frissítésének kötelezettségei (17.§/3/-/5/) 181
12.1.5. Eljárás a fogyasztó frissítés-telepítési mulasztása esetén (18.§/1/) 187
12.1.6 Eltérés lehetősége a rendeleti követelményektől digitális tartalom / szolgáltatás esetén (18.§/2/) 188
12.2. A digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés hibás teljesítése (19-21.§) 189
12.2.1. Felelősség a szakszerűtlen integrálásért (19.§) 189
12.2.2. A vállalkozás felelősségét megalapozó hiba keletkezésének időpontjára vonatkozó szabály (20.§) 193
12.2.3. A vállalkozó felelőssége a késedelmes teljesítésért, és a legfrissebb verzió szolgáltatásért (21.§/1/-/2/) 194
12.2.4. Hibás teljesítési vélelem digitális tartalomnál és digitális szolgáltatásnál (21.§/3/-/4/) 197
12.2.5. Eljárás, ha a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális termék műszaki követelményeivel (21.§/5/) 198
12.2.6. A fogyasztó együttműködési kötelezettsége digitális tartalom és szolgáltatás hibás teljesítése esetén (21.§/6/-/7/) 199
12.3. A kellékszavatossági igények sajátos szabályai digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén (22-23.§ 201
12.3.1. Árleszállítási igény teljesítésének feltételei a fogyasztó részére digitális tartalom / szolgáltatás esetében (22.§/1/), /4/-/5/) 201
12.3.2. A kijavítás feltételei digitális tartalom / szolgáltatás esetén (22.§/2/-/3/) 204
12.3.3. A kicserélés feltételei digitális tartalom / szolgáltatás esetén (22.§/2/-/3/) 205
12.3.4. A szerződés megszüntetésének joga digitális tartalom / szolgáltatás esetében
(22.§/6/-/7/ – 23.§) 205
12.4. A vállalkozás kötelezettségei a szerződés megszüntetése esetén (24-25.§) 209
12.4.1. A vállalkozás kötelezettségei digitális termékre vonatkozó szerződés megszüntetése esetén (24.§) 209
12.4.2. A fogyasztó személyes adatainak vállalkozás általi kezelése (25.§/1/) 211
12.4.3. A fogyasztó által létrehozott egyéb tartalmak vállalkozás általi felhasználása (25.§ /2/-/4/) 212
12.4.4. A vállalkozás jogai a digitális termékre vonatkozó szerződés megszüntetése esetén (22.§/5/) 216
12.4.5. A fogyasztó kötelezettségei a szerződés megszüntetése esetén (26.§) 217
12.5. A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás módosítása (27.§) 218
13. A RENDELET MEGSÉRTÉSÉNEK SZANKCÓI 221
13.1. A bírósági út 221
13.2. Fogyasztóvédelmi hatóság által megállapítható szankciók 222
13.2.1. A fogyasztóvédelmi bírság összege 226
13.2.2. A bírsághatározatok közzététele 228
14. MELLÉKLETEK 230
14.1. Csekklisták a kereskedői kötelezettségek teljesítéséhez 230
14.2. Határidők a kellékszavatossági jogok érvényesítésében 248

Vissza az előző oldalra