Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ, melyek a bejelentkezés, kosár funkciók használatához szükségszerűek. Ezen sütik vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Reklámkampányaink során hirdetéseink méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.
További adatvédelmi információk Adatkezelési tájékoztatónkban.

Reklámkampányaink során hirdetéseink (Facebook, Google, egyéb) méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

 • Speciális ajánlataink könyvelőknek
 • Ajánlataink ügyvédeknek
 • Webáruházi értékesítés jogi megfeleltetése
 • Naprakész segítség őstermelőknek
 • Ingyenes kiadványok
 • GDPR kiadványok
 • Önadózó újság

Betéti társaságok kézikönyve

Betéti társaságok kézikönyve

Bt. tagok, ügyvezetők jogállása, feladatai, felelőssége ● Működési szabályok ● Átalakulás, cégmegszüntetés, végelszámolás ● Munkajogi, adózási, könyvelési tudnivalók bt. tagoknak ● Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is

 • Formátum: Nyomdai + e-Könyv (Pdf)
 • Kiadó: Adónet.hu
 • Kiadás éve: 2023
 • Szerző: dr. Szabó Tibor
 • Terjedelem: 253 oldal (e-könyvben 218 oldal)

Bruttó ár: 9 900 Ft
Postaköltség: 995 Ft

db  

Részletes leírás

Társas vállalkozások belépő cégformája a betéti társaság, ebben alapvetően kisvállalkozások és családi vállalkozások működnek. Bemutatjuk a betéti társaságok jellemzőit, specialításait. e vállalkozási forma előnyeit, buktatóit. Részletesen foglalkozunk a betéti társaság belső szervezetével,  kitérünk  a tagok gyűlése működési szabályaira,  a tagok és jogaira, és kötelességeire, felelősségére, jogérvényesítési lehetőségeire. Bemutatjuk a tagsági viszony megszűnésének lehetőségeit, és a megszűnéskor követendő eljárást. Megmutatjuk, mivel jár egy betéti társaságban ügyvezetőnek lenni, kiemelten foglalkozunk az ügyvezető jogállásával, feladataival és felelősségével. Bemutatjuk a betéti társaság más cégformába való átalakulásának lehetőségeit is. Van olyan helyzet, amikor a tagoknak a cég megszüntetéséről kell dönteniük. Ennek a legegyszerűbb, legolcsóbb és leggyorsabb módja betéti társaság esetén az egyszerűsített végelszámolás, megadjuk ennek részletes forgatókönyvét. 

Bár betéti társaságokban jellemző a tagi munkavégzés, ha a vállalkozás beindul, alkalmazottakkal is foglalkozni kell. A munkaügyek és kapcsolódó területei – munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés – az a terület, ami leginkább jelen van a vállalkozások mindennapjaiban: a cég szürke hétköznapjait a munkajogi szabályok keretezik és néha keserítik. Igen összetett és nagyon kényes terület ez a betéti társaság működésében, az elejétől a végéig kényes adminisztrációval, esetenként szankciókkal terhelt, és minden tekintetben – bérezés, jutalmazás,  szabadságolás, elbocsátás – különleges odafigyelést igényel.

Az adózási terület a betéti társaságban azért problémás – és azért kívánkozik a betéti társaságok kézikönyve önálló fejezetébe - mert egyfelől az adóügyvitel a legkisebb Bt-ben is erősen szakértői – könyvelői - feladat, ezzel szemben - másfelől – közvetlenül érinti a társaság vagyoni-pénzügyi helyzetét, ezzel a tagok vagyonát. Ezen ellentétes hatások közepette a betéti társaság tagjai, ügyvezetői eldönthetik, hogy ráhagyják az egészet a könyvelőre, vagy gondos gazdagként e téren is megpróbálják átlátni és tudatosan irányítani legalább a meghatározó folyamatokat, nem kiengedve a kézből a pénzügyek irányítását. A betéti társaságban is fontos  feladat az üzleti tevékenység és az adózás aktuális szabályai összehangolása és a változások folyamatos követése. A betéti társaság üzleti modelljébe be kell illeszteni az adózási folyamatokat. Fel kell tárni, hogy az üzleti tevékenységben hol vannak az adózási pontok, az milyen feladatok elvégzését követeli, kapcsolódik-e hozzá határidő, és a feladat elvégzését hogyan és milyen tartalommal kell dokumentálni – és mindezek elvégzése kinek a munkaköri feladata, felelőssége. Az adózási tevékenység kézben tartásához adunk egy módszertani útmutatót.  

Kiadványunkban a betáti társaság tagjai részére rálátást biztosítva a könyvelésre,  felvázoljuk az alapvető számviteli, könyvelési tudnivalókat, amelyekkel a betéti társaság tagjainak és ügyvezetőnek is tisztában kell lenniük.

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 12
II. FEJEZET – MINDEN, AMIT A BETÉTI TÁRSASÁGRÓL TUDNI KELL 14
1. Betéti társaság fogalma és jellemzői 14
2. A társasági működés lényege 19
3. A betéti társaság neve 22
4. A betéti társaság székhelye 25
5. Telephely, fióktelep 26
6. A betéti társaság tevékenysége 27
7. A betéti társaság cégjegyzése és képviselete 29
8. A tagok vagyoni hozzájárulása 31
9. A pótbefizetés 32
10. A társasági szerződés és módosítása 33
11. Előtársasági időszak alapításkor 34
III. FEJEZET – MIVEL JÁR TAGNAK LENNI BETÉTI TÁRSASÁGBAN? JOGÁLLÁS ÉS FELELELŐSSÉG 36
12. Ki lehet tag? 36
13. A beltag felelőssége 36
14. Hitelezői követelések érvényesítése a taggal szemben 38
15. Házastársi közös vagyont érintő kérdések 39
16. A kültag felelőssége 39
17. A tagsági jogviszony megszűnésének esetei 40
17.1. A tagsági jogviszony felmondása 40
17.2. A társasági részesedés átruházása 40
17.3. A tag halála vagy megszűnése 41
18. Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnése esetén 41
19. A társasági tartozásokért való felelősség a tagsági jogviszony megszűnése esetén 42
20. Eljárás a társaság tagjai számának egy főre csökkenése esetén 42
21. Eljárás a társaság valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja tagsági jogviszonyának megszűnése esetén 43
22. A tag kizárása 43
23. A tag eltiltása 44
24. Kisebbségvédelem 45
25. A társasági határozatainak bírósági felülvizsgálata 47
IV. FEJEZET – A BETÉTI TÁRSASÁG SZERVEI 48
26. A tagok gyűlése 48
26.1. A tagok gyűlése összehívása 49
26.2. Határozatképesség 50
26.3. Határozathozatal 50
26.4. A tagok gyűlése jegyzőkönyve 51
26.5. Határozathozatal ülés tartása nélkül 52
27. Az ügyvezető 53
28. Felügyelő bizottság 54
29. Könyvvizsgáló 54
V. FEJEZET – A BT. ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA – FELADATAI – FELELŐSSÉGE 56
30. Mi az ügyvezetés és ki az ügyvezető? 56
31. Ki lehet ügyvezető? Az ügyvezetővel szembeni követelmények 57
32. Kizáró okok. Ki nem lehet ügyvezető? 58
32.1. Szabadságvesztés kiszabása bármely típusú bűncselekmény miatt 58
32.2. Foglalkoztatásól eltiltás 58
32.3. Vezető tisztségviselő eltiltása a cégbíróság által 60
33. Az ügyvezetői megbízatás keletkezése 62
34. Az ügyvezetői megbízatás időtartama 62
35. Összeférhetetlenségi szabályok ügyvezetőkre 63
36. Többes ügyvezetés betéti társaságban 65
37. Az ügyvezető önállósága 65
38. Az ügyvezető főkötelezettségei 65
38.1. A jogi személy érdekének megfelelő eljárás kötelezettsége 65
38.2. Az ügyvezető titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége 66
39. Az ügyvezetés ellenőrzése 66
40. Az ügyvezetői megbízatás megszűnése 67
41. Eljárás, ha a betéti társaságnak nem marad ügyvezetője 68
42. A cégvezető 68
43. Az ügyvezető feladatai 69
43.1. Irányítási feladatok 69
43.2. Képviselet – cégjegyzés 69
43.3. Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok 70
43.4. Könyvvezetéssel, számviteli beszámolóval kapcsolatos feladatok 70
43.5. Tagok gyűlésével kapcsolatos feladatok 71
44. A vezetői jogviszony 71
44.1. Ügyvezetés munkaviszonyban 72
44.2. Ügyvezetés megbízási jogviszonyban 74
45. A díjazásra vonatkozó adózási és járulékszabályok 74
46. Ügyvezetés díjazás nélkül 76
47. Ügyvezetés több cégben – a kapcsolt vállalkozások
kérdése 76
48. Az ügyvezetői felelősség szabályai 77
48.1. Az ügyvezető polgári jogi, kártérítési felelőssége 77
48.1.1. Felelősség a kinevező / megválasztó társasággal szemben 78
48.1.2. Az ügyvezető kártérítési felelőssége harmadik személyekkel szemben 85
48.1.3. Vezető tisztségviselők felelőssége a hitelezőkkel szemben a betéti társaság megszűnés esetén 86
48.1.4. Amiért az ügyvezetők nem tartoznak kártérítési felelősséggel 87
48.1.4.1. A társaság által szerződésszegéssel okozott károk 87
48.1.4.2. A munkáltató által a munkavállalónak okozott károk 88
48.1.4.3. Felelősség a cég adótartozásáért 89
48.1.5. Tipikusan veszélyes vezetői helyzetek 91
48.1.6. Az ügyvezető által megtehető intézkedések önmaga védelmében 92
48.1.6.1. A vezetői attitűd: a vezetői felelősség tudatosítása 93
48.1.6.2. Szervezeti változások 95
48.1.6.3. Személyi változások 95
48.1.6.4. A felmentvény alkalmazása 96
48.1.6.5. Szervezeti és működési szabályzat 96
48.1.6.6. Ellenőrző, számonkérő mechanizmus működtetése 96
48.1.6.7. Munkajogi változások 96
48.1.7. Érvek a vezetői felelősségbiztosítás mellett 96
48.1.8. Vezetői szerződések javasolt kikötései 97
48.2. Az ügyvezetők munkajogi felelőssége 98
48.3. Az ügyvezetők büntetőjogi felelőssége 99
48.4. Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben 101
VI. FEJEZET – A BETÉTI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSA 105
49. Átalakulási tudnivalók 105
VII. FEJEZET – A BETÉTI TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE – AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS 107
50. Az egyszerűsített végelszámolás forgatókönyve 108
50.1. A végelszámolás elhatározása 108
50.2. Az ügyvezető látja el a végelszámoló feladatait 109
50.3. Az egyszerűsített végelszámolás megindításnak bejelentése az adóhatóságnak 109
50.4. Az egyszerűsített végelszámolás lefolytatása 110
50.4.1. Tevékenységet lezáró beszámoló készítése,
közzététele 110
50.4.2. Végelszámolási nyitómérleg, leltár készítése 111
50.4.3. Környezetvédelmi nyilatkozat 111
50.4.4. Hitelezői követelések bejelentése, minősítése – jegyzék összeállítása 111
50.4.5. Korrigált végelszámolási nyitómérleg elkészítése
és előterjesztése 112
50.4.6. Kötelező áttérés a végelszámolás általános szabályaira 112
50.4.7. Felszámolás kötelező kezdeményezése elégtelen vagyon esetén 113
50.4.8. Szerződések felmondása 113
50.5. A végelszámolás befejezésének teendői 113
50.5.1. Döntés a cég iratanyagának elhelyezéséről 113
50.5.2. Adóbevallások elkészítés 114
50.5.3. Végelszámolási záró beszámoló készítése 114
50.5.4. Vagyonfelosztási javaslat elkészítése 115
50.5.5. A cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat elkészítése. 115
50.5.6. Taggyűlési határozat a végelszámolás befejezéséről 115
50.5.7. Taggyűlési határozat a vagyonkiadás időpontjáról 115
50.5.8. Adóbevallások benyújtása, záró beszámoló letétbe helyezése, közzététel 116
50.5.9. Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének bejelentése az adóhatóságnak 116
50.5.10. Taggyűlési határozat, vagyonfelosztási javaslat cég általi közvetlen megküldése a cégbíróságnak 116
50.6. A cég törlése a cégjegyzékből 117
50.7. A vagyon kiadása 117
51. Végelszámolás az általános szabályok szerint 118
VIII. FEJEZET – MUNKAÜGYEK A BETÉTI TÁRSASÁGBAN 119
52. Követendő alapelvek a foglalkoztatás során 119
53. A rendezett munkaügyi kapcsolatok jelentősége 123
54. A bejelentési nélküli foglalkoztatás jogkövetkezményei 125
55. Tudnivalók a Munka törvénykönyvéről 127
55.1. A munkaviszony létesítésének szabályai 127
55.2. A próbaidő szabályai 127
55.3. A fegyelmezés jogának kikötése és szabályozása
a munkaszerződésben 128
55.4. Versenytilalmi megállapodás kötése a munka­vállalóval 128
55.5. A munkavállaló üzleti titokra vonatkozó kötelezettsége 129
55.6. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok 129
55.7. Munkaidőbeosztás, munkarend kialakítása 130
55.8. A munkabér fizetésére vonatkozó főbb szabályok 131
55.9. Béren kívüli juttatások – cafetéria 133
55.10. A munkaviszony megszüntetése 134
55.11. A felmondás 134
55.12. A végkielégítés 136
55.13. Azonnali hatályú felmondás 137
55.14. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén 138
55.15. A munkáltató kártérítési felelősség 138
55.16. A munkavállaló kártérítési felelőssége 139
55.17. A leltárhiányért való felelősség szabályai 139
55.18. Speciális munkaviszony típusok 142
55.19. Több munkáltató által létesített munkaviszony 142
55.20. A távmunkavégzés munkajogi szabálya és adókedvezményei 144
56. Munkajogi csekklisták 146
IX. FEJEZET – ADÓZÁSI ISMERETEK
BT. TAGOKNAK 149
57. Az adózási tevékenység irányítása a betéti társaságban 149
58. A céges adózási rend kialakítása 154
59. A cég adózási struktúrája. adózási csekklisták 155
1. SZEKTOR: A CÉG ÉRTÉKESÍTÉSI, SZOLGÁLTATÁS-NYÚJTÁSI TEVÉKENYSÉGÉT – FORGALMÁT – TERHELŐ ADÓK 157
2. SZEKTOR: A CÉG JÖVEDELMÉT TERHELŐ ADÓK 163
3. SZEKTOR: A CÉG, MINT KIFIZETŐ ADÓZÁSA 168
4. SZEKTOR: A CÉG EGYES VAGYONTÁRGYAIT TERHELŐ ADÓK 172
5. SZEKTOR: AZ EGYES TERMÉKEK,
TEVÉKENYSÉGEK UTÁN FIZETENDŐ KÜLÖNADÓK, SPECIÁLIS ADÓK 173
6. SZEKTOR: A CÉG ADÓZÁSI RENDJÉRE, ÜGYVITELÉRE VONATKOZÓ ADÓZÁSI SZABÁLYOK. AZ ADÓK KÖZÖS, ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 174
60. Adózási stratégiák a cégben 177
60.1. Az adóhatékonyság 177
60.2. A biztonság 180
X. FEJEZET – RÁLÁTÁS A KÖNYVELÉSRE 182
61. A vezetői számvitel lehetőségei 182
62. Tudnivalók a számviteli beszámolóról 183
63. Az üzleti év 185
64. A mérleg 185
65. Az eredménykimutatás 187
66. Kiegészítő melléklet 189
67. Belső feladatok a számviteli beszámolóval kapcsolatban 189
68. Számviteli alapelvek 191
69. Kötelező számviteli szabályzatok 195
70. Mit jelent a könyvvezetési kötelezettség? 197
71. Mit jelent a kettős könyvvitel? 197
72. Az egységes számlakeret 198
73. A számlarend 201
74. A főkönyvi kivonat 203
75. A bizonylatokra vonatkozó szabályok 204
76. Szigorú számadási kötelezettség 208
77. A bizonylatok megőrzése 209
78. A könyvvizsgálat 210
79. A beszámoló nyilvánosságra hozatala és közzététele 211
80. A számvitel rendjének megsértése bűncselekménye 213
81. Számviteli csekklista 214

Vissza az előző oldalra