Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ, melyek a bejelentkezés, kosár funkciók használatához szükségszerűek. Ezen sütik vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Reklámkampányaink során hirdetéseink méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.
További adatvédelmi információk Adatkezelési tájékoztatónkban.

Reklámkampányaink során hirdetéseink (Facebook, Google, egyéb) méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

 • Speciális ajánlataink könyvelőknek
 • Ajánlataink ügyvédeknek
 • Webáruházi értékesítés jogi megfeleltetése
 • Naprakész segítség őstermelőknek
 • Ingyenes kiadványok
 • GDPR kiadványok
 • Önadózó újság

Webáruházi értékesítés jogi megfeleltetése

Webáruházi értékesítés jogi megfeleltetése

Útmutató a webáruházakra vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez + Adózási, számlázási szabályok + Mintadokumentumok: általános szerződési feltételek (ÁSZF), jogi és adatkezelési tájékoztatások, szabályzatok, nyilvántartások + Webáruház Jogi Teszt már működő webáruházaknak. Már a 2022-es azabályok szerint! Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is. Az e-könyv formátumunk előnye, hogy a Tartalomjegyzékből minden egyes rész könnyen elérhető. E kiadványunk mellé ajánljuk az Áruk és digitális tartalmak értékesítésítésének jogi megfeleltetése című kiadványunkat, amely a webáruházban értékesített termékekre vonatkozó jogi követelmények teljesítéséhez ad segítséget!

 • Formátum: Print (nyomdai) + Online (Pdf, Word)
 • Kiadó: Adónet.hu
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: Dr. Szabó Tibor
 • Terjedelem: 235. oldal + mintadokumentumok

Bruttó ár: 9 900 Ft
Postaköltség: 995 Ft

db  

Részletes leírás

Kiadványunk arra az alapvető kérdésre ad választ,  milyen jogszabályi előírásoknak kell megfelelniük a webáruházaknak, és a webáruházi értékesítésnek, és ez alapján hogyan kell teljesíteni a webáruházak jogi megfeleltetését.  E jogszabályi megfeleléshez adunk egy szöveges útmutatót, továbbá egy minden kérdésére kiterjedő szabályzat- és jogi tájékoztatás mintacsomagot, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak.

A webáruházzal szembeni jogi követelmények mellett kitérünk a legfontosabb adózási és számlázási kérdésekre: milyen számlát kell kiállítani, ha magánszemély, vagy szervezet a vevő, ha belföldi, ha uniós, ha harmadik országbeli? Ismertetjük az e-számlázás szabályait, és ennek az általános szerződési feltételekkel szemben támasztott követelményeit.

Kiadványunk tartalmaz egy WEBÁRUHÁZ JOGI TESZT-et is, amellyel a már működő webáruházak ellenőrizhetik, hogy a honlapon elhelyezett jogi tájékoztatásaik és jogi dokumentumaik teljes körűek-e, illetve megfelelnek-e a hatályos szabályoknak.

Kiadványunk a webáruházak jogi megfelelését mintadokumentumokkal is segíti.

Tartalomjegyzék
1. FEJEZET – BEVEZETÉS 8
2. FEJEZET – WEBÁRUHÁZAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JOGI KÖTELEZETTSÉGEK 11
2.1. Jogszabályok 11
2.2. A webáruház jogi formája 13
2.3. Általános kereskedelmi jogi megfelelés 14
2.4. Az értékesítés polgári jogi szabályai – Ptk. 16
2.4.1. A szerződés fogalma 16
2.4.2. A szerződés létrejötte 17
2.4.3. Az írásbeliség szabályai a Ptk.-ban 19
2.4.4. Fogyasztók és nem fogyasztók 20
2.4.5. Kiskorúakra vonatkozó szabályozás a Ptk.-ban 22
2.4.6. Általános szerződés feltételek alkalmazása 24
2.4.7. Az általános szerződési feltételek tisztességtelensége 26
2.4.8. Elektronikus úton történő szerződéskötés szabályai a Ptk.-ban 30
2.4.9. Az elévülés szabályai 31
2.4.10. A webáruház kártérítési felelősségének kizárása 33
2.4.11. Az adásvételi szerződések szabályai a Ptk.-ban 33
2.5. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 36
3. FEJEZET – A WEBÁRUHÁZ HONLAPRA VONATKOZÓ JOGI KÖVETELMÉNYEK 44
3.1. Tartalmi követelmények 44
3.1.1. Süti tájékoztató: 44
3.1.2. Adatkezelési tájékoztató: 44
3.1.3. Általános szerződési feltételek, benne az előzetes tájékoztatásokkal: 45
3.1.4. Termékleírás, tájékoztatás az árról: 45
3.1.5. Békéltető testületekről történő tájékoztatás: 45
3.2. Funkcionális követelmények 46
3.2.1. Jognyilatkozatok megtételének jogszerű biztosítása: 46
3.2.2. Az előre kitöltött mezők problémája: 46
3.2.3. Adatrögzítési hibák javításának biztosítása: 46
3.2.4. Dokumentumok letölthetővé tétele: 47
3.2.5. Visszaigazolás küldése a megrendelés beérkezéséről: 47
3.2.6. Szükséges a honlap fogyasztói értékelések funkciójának felülvizsgálata (ha van) 47
3.2.7. Számlázás és online adatszolgáltatás: 47
3.2.8. Adatbiztonság garantálása: 47
4. FEJEZET – ADATKEZELÉS – A WEBÁRUHÁZ GDPR MEGFELELTETÉSE 49
4.1. Adatkezelési tájékoztató elhelyezése a honlapon 53
4.2. Sütik jogszerű alkalmazásának biztosítása a honlapon 53
4.3. Hozzájárulások, elfogadások technikai kialakítása a honlapon 55
4.4. Naplózási rendszer kialakítása minden adatkezelési műveletről 55
4.5. Kapcsolat menü alkalmazása az érintetti jogok gyakorlásának elősegítésére 55
4.6. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés jogszerűsége 56
4.7. Webáruházi adatkezelés jogszerűségének biztosítása 56
4.8. Adatvédelmi tisztviselő adatainak közzététele a honlapon 58
4.9. Honlapbiztonsági intézkedések megtétele 58
4.10. Adatfeldolgozási szerződés kötése és garancianyújtás megkövetelése az IT szolgáltatótól 58
4.11. Honlapot érintő adatvédelmi incidensek kezelése 59
4.12. A GDPR megfelelés folyamatos biztosításának kötelezettsége 59
4.13. Honlapos adatkezelések feltüntetésének kötelezettsége az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában 59
5. FEJEZET – A WEBÁRUHÁZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 60
5.1. A Ptk. szerinti előzetes tájékoztatás kötelezettség 63
5.1.1. Tájékoztatás a szerződéskötés technikai lépéseiről 63
5.1.2. Tájékoztatás a szerződés formájáról, rögzítéséről 64
5.1.3. Tájékoztatás az adatrögzítési hibák azonosításáról és kijavításáról 65
5.1.4. Tájékoztatás a szerződés nyelvéről 67
5.1.5. Tájékoztatás magatartási kódexhez való csatlakozásról 68
5.2. Az e-kereskedelemről szóló törvény szerinti kötelezettségek 68
5.2.1. Az ÁSZF hozzáférhetővé tételének kötelezettsége 68
5.2.2. Rendelés-visszaigazolási kötelezettség 69
5.2.3. Az e-kereskedelmi törvény szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettség 69
5.3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint tájékoztatási kötelezettségek 70
5.3.1. Tájékoztatás a termék / szolgáltatás lényeges tulajdonságairól 70
5.3.2. Tájékoztatás a név, cím és elérhetőségi adatokról 72
5.3.3. Tájékoztatás az árról 73
5.3.4. Tájékoztatás határozatlan idejű, vagy előfizetéses szolgáltatások díjáról és költségéről 75
5.3.5. Tájékoztatás emelt díjú kommunikációs eszközök
használatáról 76
5.3.6. Tájékoztatás a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről 77
5.3.7. Tájékoztatás a panaszkezelés módjáról 78
5.3.8. Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról 79
5.3.9. Tájékoztatás a termék visszaküldési költségeinek fogyasztó általi viseléséről 80
5.3.10. Tájékoztatás a 14 napos felmondásig igénybe vett szolgáltatás költségeinek fogyasztó általi viseléséről 80
5.3.11. Tájékoztatás arról, hogy mikor nem gyakorolható az elállási / felmondási jog, és e jog elvesztésének eseteiről 81
5.3.12. Tájékoztatás a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról 83
5.3.13. Tájékoztatás ügyfélszolgálatról és egyéb szolgáltatásokról 83
5.3.14. Tájékoztatás a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről 84
5.3.15. Tájékoztatás magatartási kódexről, és a másolatkérés
módjáról 85
5.3.16. Tájékoztatás a szerződés időtartamáról, felmondásának feltételeiről 86
5.3.17. Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról és az ellenérték személyre szabottságáról 87
5.3.18. Tájékoztatás a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról 87
5.3.19. Tájékoztatás letétről, pénzügyi biztosítékról 88
5.3.20. Tájékoztatás digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről 88
5.3.21. Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően 90
5.3.22. Tájékoztatás peren kívüli panaszkezelési módról és vitarendezési mechanizmusról 91
6. FEJEZET – A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 93
7. FEJEZET – ELJÁRÁS ELÁLLÁS ESETÉN
– A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGA 95
7.1. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlásának határideje 95
7.2. A megrendelés visszavonásának joga 96
7.3. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye 96
7.4. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 96
7.5. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén 97
7.6. A fogyasztó személyes adatainak kezelése elállás, vagy felmondás esetén 98
7.7. A személyes adatnak nem minősülő fogyasztó tartalmak felhasználásának feltételei 98
7.8. A vállalkozás letiltási joga elállás esetén digitális tartalom, digitális szolgáltatás vonatkozásában 99
7.9. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 99
7.9.1. Az áru visszaküldése 99
7.9.2. Felelősség az értékcsökkenésért 99
7.9.3. A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatának tilalma 100
7.9.4. A fogyasztó által viselendő költségek 100
7.9.5. A fogyasztóra nem terhelhető költségek 100
7.10. Megkezdett teljesítésű szolgáltatások felmondása 100
7.11. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli
kivételek 101
7.12. A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre 102
8. FEJEZET – A BÉKÉLTETÓ ELRÁRÁS SZABÁLYAI
– ONLINE UNIÓS VITARENDEZÉS 103
Békéltető eljárás 104
A vállalkozás kötelezettségei 106
Uniós online vitarendezés 109
9. FEJEZET – A JOGI KÖVETELMÉNYEK MEGSÉRTÉSÉNEK SZANKCIÓI 112
9.1. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési jogköre 112
9.2. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása és az alkalmazható szankciók 113
9.3. A fogyasztóvédelmi bírság összege 115
9.4. A bírsághatározatok közzététele 116
10. FEJEZET – A WEBÁRUHÁZ ÁFA ÉS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYAI 117
1. Áfa 117
1.1. Értékesítés belföldi magánszemély, szervezet részére 117
1.2. Értékesítési EU tagállami magánszemély (és nem adóalany szervezet) részére 117
1.3. Értékesítés harmadik országbeli magánszemély részére 119
1.4. Értékesítés adóalany részére az Európai Unió tagállamába 119
1.5. Értékesítés adóalany részére harmadik országba 119
2. A Webáruházra vonatkozó számlázási szabályok 119
2.1. A számla típusai 120
2.2. Számlázó programmal szembeni követelmények 120
2.3. Számlakibocsátási kötelezettség 121
2.4. Mikor kell a számlát kiállítani? A számlakiállítás helyes
időpontja 123
2.5. Elektronikus számlákra vonatkozó szabályok 123
2..5.1. Az elektronikus számla fogalma 123
2.5.2. Az elektronikus számla alkalmazásának feltételei 125
2.5.3. A számviteli törvény e-számla szabályai 127
2.5.4. Elektronikus számlák megőrzése 128
2.5.5. Másolatkészítés, azaz konvertálás 129
2.5.6. Digitális archiválás 130
2.5.7. Az elektronikus megőrzés követelményei 130
2.5.8. Az elektronikus megőrzés módjai a gyakorlatban 131
11. FEJEZET – WEBÁRUHÁZ JOGI TESZT 132
12. FEJEZET – LETÖLTHEŐ MELLÉKLETEK 135
M1. Általános szerződési feltételek minta (Word) Tartalmazza a 2022. május 28-tól hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő kikötéseket.
M2. Tájékoztató békéltető testületekről – minta (Word)
M3. Adatkezelési tájékoztató honlapra (Word)
M4. Adatvédelmi szabályzat minta (Word) belső dokumentum
M5. Adatvédelmi nyilvántartások minta (Excel) belső dokumentum
M5.1. Munkafüzet1: Az adatkezelő megnevezése
M5.2. Munkafüzet2: Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
M5.3. Munkafüzet3: Adatfeldolgozási tevékenységek nyilvántartása
M5.4. Munkafüzet4: Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Vissza az előző oldalra